آشیان / برچسب آرشیوها:  زیبا میرحسینی، فمینیسم، اسلام، فمینیسم اسلامی، رویا صحرایی

برچسب آرشیوها:  زیبا میرحسینی، فمینیسم، اسلام، فمینیسم اسلامی، رویا صحرایی

فمینیسم و اسلام: ایجاد دیالوگی جدید

  ترجمه: رویا صحرایی   مدرسه فمینیستی: ما در مدرسه فمینیستی از ابتدا تلاش کرده ایم تا در حد بضاعت و با توجه به منابع در دسترس، مباحث چالش برانگیزی همچون «فمینیسم اسلامی» را با انتشار دیدگاه های گوناگون در این زمینه پیگیری کنیم. مقاله حاضر با نام «فمینیسم و …

بیشتر بخوانید