In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

ساسان قهرمان، رمان، بندباز آماتور،

بخش هایی از رمان منتشر نشده‌ی «بندباز آماتور»

*- فکر می‌کنید چی هستید؟ جهان‌بینی شما چیست؟ ها؟ فکر می‌کنید این کائنات، این ماه و خورشید و ستارگان از کجا آمده‌اند؟ برای چی آمده‌اند؟  تمام این چیزهایی که می‌دانید و می‌شناسید و مطمئنید که وجود دارند، تا چیزهایی که نمی‌دانید هستند یا…
ادامه مطلب ...