آشیان / برچسب آرشیوها:  ساسان قهرمان، رمان، بندباز آماتور،

برچسب آرشیوها:  ساسان قهرمان، رمان، بندباز آماتور،

بخش هایی از رمان منتشر نشده‌ی «بندباز آماتور»

* – فکر می‌کنید چی هستید؟ جهان‌بینی شما چیست؟ ها؟ فکر می‌کنید این کائنات، این ماه و خورشید و ستارگان از کجا آمده‌اند؟ برای چی آمده‌اند؟  تمام این چیزهایی که می‌دانید و می‌شناسید و مطمئنید که وجود دارند، تا چیزهایی که نمی‌دانید هستند یا نه، تمام این تاریخ، این سیر …

بیشتر بخوانید