In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

سریا داودی حموله

دو شعر از سریا داودی حموله

 ۱ دیگر نمي توانم در پيراهن تو سكوت كنم نامم را به زني خواهم سپرد تا تب به جان علف ها بسوزاند به اندازه ی شعری کوتاه  دوستم بدار عشق هنوز مجوز نشر نگرفته است! ۲ بعد از این نه به ماه نگاه کن نه مرا صدا بزن با تقویمی پر از…
ادامه مطلب ...