آشیان / برچسب آرشیوها:  سلطه روایت بر واقعیت

برچسب آرشیوها:  سلطه روایت بر واقعیت

سلطه روایت بر واقعیت

آیا پرداختن به کارهای عمرانی رضا شاه چون احداث راه آهن سراسری و یا بنیان گذاری نهادهایی چون ارتش یکپارچه، وزارت بهداشت، دادگستری و دانشگاه، لزوم پرداختن به رویکردهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وی را نفی می کند؟ رویکردهایی که در سایه ی جاه طلبی و خودکامگی رضا شاه منجر …

بیشتر بخوانید