آشیان / برچسب آرشیوها:  سمیه

برچسب آرشیوها:  سمیه

خوانش شعر کانکریت یک روز مانده به آفرینش اثر محمد آزرم

خوانش شعر کانکریت یک روز مانده به آفرینش اثر محمد آزرم پیر ماشری منتقد ساختارگرا/ پساساختارگرا می‌گوید نظم پنهان متن در مقایسه با بی‌نظمی معین و واقعی‌اش (یعنی درهم ریختگی‌اش) از اهمیت کمتری برخوردار است و حقیقت این است که همه‌ی متن‌ها معجونی از ایده‌های متفاوت هستند؛ این ایده‌ها ممکن …

بیشتر بخوانید