In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

سوگ، دکتر حسن فشارکی زاده، آرمانخواه، ونکوور، فشارکی، ساری، شهرگان

در سوگ همکار قلم‌زن و دوست فرهیخته دکتر حسن فشارکی زاده

خوانندگان هفته‌نامه شهروند بی سی با نام دکتر حسن فشارکی زاده آشنا هستند و آنهایی که در دهه اخیر مقالات، تالیفات و ترجمه‌های این همکار فرهیخته را در نشریه شهروند بی سی دنبال کردند، به عشق‌ورزی و آرمانخواهی او اذعان دارند.…
ادامه مطلب ...