آشیان / برچسب آرشیوها:  سوگ، دکتر حسن فشارکی زاده، آرمانخواه، ونکوور، فشارکی، ساری، شهرگان

برچسب آرشیوها:  سوگ، دکتر حسن فشارکی زاده، آرمانخواه، ونکوور، فشارکی، ساری، شهرگان

در سوگ همکار قلم‌زن و دوست فرهیخته دکتر حسن فشارکی زاده

خوانندگان هفته‌نامه شهروند بی سی با نام دکتر حسن فشارکی زاده آشنا هستند و آنهایی که در دهه اخیر مقالات، تالیفات و ترجمه‌های این همکار فرهیخته را در نشریه شهروند بی سی دنبال کردند، به عشق‌ورزی و آرمانخواهی او اذعان دارند. رنده‌یاد دکتر حسن فشارکی‌زاده (همسر مینو اشتری) در سال …

بیشتر بخوانید