In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

سوگ نویسنده

در سوگ نویسنده و هنرمند ملی رضا دانشور

شهرگان: رضا دانشور، رمان نویس، محقق و مبارز آزادیخواه علیه دو استبداد سلطنتی و مذهبی پس از پشت سر گذاشتن یک زندگی پربار و لبریز از تلاش هنری و غرور و شرف سیاسی ازمیان ما رفت.همه آن کسانیکه سخت کوشی او را در ابتدای جوانی با انتشار…
ادامه مطلب ...