In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

سپیده لرستانی، زنان، زندانی، چادر

زنان زندانی و مسئله چادر

در معایب و مزایای حجاب و از جمله چادر بسیار گفته و شنیده شده. با چادر یا می شود موافق بود و یا مخالف. گزینه سومی وجود ندارد انگار! نگاهی به تاریخ پوشش زنان در دوره معاصر نشان می دهد، از وقتی که زن مجال حضور در اجتماع را یافته پوشش او به…
ادامه مطلب ...