آشیان / برچسب آرشیوها:  سپیده لرستانی، زنان، زندانی، چادر

برچسب آرشیوها:  سپیده لرستانی، زنان، زندانی، چادر

زنان زندانی و مسئله چادر

در معایب و مزایای حجاب و از جمله چادر بسیار گفته و شنیده شده. با چادر یا می شود موافق بود و یا مخالف. گزینه سومی وجود ندارد انگار! نگاهی به تاریخ پوشش زنان در دوره معاصر نشان می دهد، از وقتی که زن مجال حضور در اجتماع را یافته …

بیشتر بخوانید