آشیان / برچسب آرشیوها:  سکنی گزینی، جوانان، نورت شور، مولتی کالچرال، سوسایتی

برچسب آرشیوها:  سکنی گزینی، جوانان، نورت شور، مولتی کالچرال، سوسایتی

برنامه سکنی گزینی جوانان

 Get Connected   در تماس باشید! برنامه سکنی گزینی جوانان  شرکت کنندگان این برنامه از بین جوانان مهاجر و پناهنده پذیرفته می شوند. شروع برنامه، 24 اکتبر 2011 می باشد.  برنامه بصورت گروهی و یا فردی ارائه می شود و جوانان حق انتخاب برنامه آموزشی را بصورت فشرده و تمام …

بیشتر بخوانید