پیشنهاد سردبير سیاسی و اقتصادی صفحه اول مقالات

اسرائیل محصول سیاست استراتژیک غرب بر خاورمیانه

شهرگان
کارزار رسانه‌ای درباره‌ی درگیری اسرائیل و فلسطین متفاوت است از سیاست استراتژیک غرب در قبال آن. غرب در یک گفتمان رسانه‌ای وانمود می‌کند که علت...