آشیان / برچسب آرشیوها:  سیدالیاس میرجعفری،هویت جانباختگان

برچسب آرشیوها:  سیدالیاس میرجعفری،هویت جانباختگان

الیاس را کشتند و خانواده اش را به سکوت واداشتند

پس از گذشت دو سال و سه ماه از برگزاری انتخابات مخدوش ریاست جمهوری 88 ، هویت یکی دیگر از جان باختگان اعتراضات مردمی اعلام شد.سیدالیاس میرجعفری در درگیری های بعد از انتخابات ناپدید شد.به خانواده او گفته بودند فرزندشان در بازداشت است اما بعد از مدتی جنازه اش را …

بیشتر بخوانید