آشیان / برچسب آرشیوها:  سیدعلی صالحی، شعر، دادگاه

برچسب آرشیوها:  سیدعلی صالحی، شعر، دادگاه

شعری از سیدعلی صالحی

زمزمه در دادگاه     قرار بود يکی از ميان شما  برای کودکانِ بی‌خوابِ اين خيابان  فانوسِ روشنی از رويای نان و ترانه بياورد. قرار بود يکی از ميانِ شما  برای آخرين کارتون‌خوابِ اين جهان  گوشه‌ی لحافی لبريز از تنفس و بوسه بياورد. قرار بود يکی از ميانِ شما  بالای …

بیشتر بخوانید