In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

سیدعلی صالحی، شعر، دادگاه

شعری از سیدعلی صالحی

زمزمه در دادگاه  قرار بود يکی از ميان شما برای کودکانِ بی‌خوابِ اين خيابان فانوسِ روشنی از رويای نان و ترانه بياورد.قرار بود يکی از ميانِ شما برای آخرين کارتون‌خوابِ اين جهان گوشه‌ی لحافی لبريز از تنفس و بوسه بياورد.…
ادامه مطلب ...