آشیان / برچسب آرشیوها:  شهرگان، عاملان کشتار جمعی، دهه شصت، مهری جعفری، سیاست، دادگاه نمادین، دادگاه مردمی

برچسب آرشیوها:  شهرگان، عاملان کشتار جمعی، دهه شصت، مهری جعفری، سیاست، دادگاه نمادین، دادگاه مردمی

دادگاه نمادین یا دادگاه مردمی؟

نگاهی به جنبه‌های حقوقی محاکمه عاملان کشتار جمعی دهه شصت پس از گذشت سال‌ها از یک فاجعه تاریخی که شاید وسعت و دامنه خشونت‌بار آن، مشخصه‌ای به آن می‌دهد که فقط قابل مقایسه با معدود فجایع انسانی پس از دوران جنگ جهانی دوم باشد، فرصتی پیش آمده است تا چگونگی …

بیشتر بخوانید