آشیان / برچسب آرشیوها:  شکست، جواد طالعی، فرعون جديد، مصر، ميدان تحرير

برچسب آرشیوها:  شکست، جواد طالعی، فرعون جديد، مصر، ميدان تحرير

شکست فرعون جديد مصر در ميدان تحرير

محمد مرسی و اخوان المسلمين از نزديکی با سلفی‌های متعصب و عقب‌گرا سودی نخواهند برد. محمد مرسی مجبور خواهد شد تسليم فشار خيابان شود و سرانجام به آنچه تاکنون وعده داده است عمل کند: رئيس جمهور همه مردم مصر باشد و راه عبور اين کشور به سمت رفاه و مردم …

بیشتر بخوانید