آشیان / برچسب آرشیوها:  طالبان، دختر شانزده ساله، افغان، تیرباران، عبدالرحیم احمد پروانی

برچسب آرشیوها:  طالبان، دختر شانزده ساله، افغان، تیرباران، عبدالرحیم احمد پروانی

طالبان یک دختر شانزده ساله را تیرباران کردند

کسی به یاد انیسه اشک هم نریخت در حالی که دولت کرزی از راه های مختلف در تلاش است تا قبل از خروج نیروهای ناتو از افغانستان، دست کم بخشی از طالبان را به سوی خود بکشاند، طالبان با تشدید اعمال خشونت گرایانه ، گسترش ارعاب و تهدید به باقیماندن …

بیشتر بخوانید