آشیان / برچسب آرشیوها:  طاهره بارئی، تصرف، تمدن درخشان، توسط اشباح

برچسب آرشیوها:  طاهره بارئی، تصرف، تمدن درخشان، توسط اشباح

تصرف یک تمدن درخشان توسط اشباح

 آنجلا ایمیلی برایم فرستاد و گفت کتاب «سایه باد»[۱] اثر «زفون» نویسنده اسپانیایی را برای جلسه بعدی بعد از ظهرهای رمان خواهیم خواند. جلساتمان هر دو هفته یکبار در محل کار آنجلا تشکیل می‌شد. تصمیم گرفته بودیم رمان‌های تاریخی بخوانیم. هر چند همه می‌توانستند برای انتخاب کتاب نظر بدهند اما …

بیشتر بخوانید