In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

طرح حذف ارز مسافرتی، اجرا شد

طرح حذف ارز مسافرتی، ابلاغ نشده اجرا شد

خبرگزاری ایسنا گزارش داد که طرح حذف ارز مسافرتی مسافران سفرهای خارجی بدون ابلاغ شدن، در برحی از بانک‌ها از روز پنج شنبه اجرا شد.خبرگزاری ایسنا گزارش داد که طرح حذف ارز مسافرتی مسافران سفرهای خارجی بدون ابلاغ شدن، در برحی از…
ادامه مطلب ...