In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

علیرضا روشن، شعر، ادبیات، داستان

سه شعر از علیرضا روشن

 1ما شعر می‌گوییمماکه نمی‌توانیم زندگی کنیمما شعر می‌گوییم ...2جای لب‌هایتسیگار می‌گذارمجای خودمسیگار را آتش می‌زنم3تا باد را ببینندتکان‌تکان ِ پرده را نشان می‌دهمتا تو را ببینندجان ِ فرسوده‌ام را…
ادامه مطلب ...