In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

علیرضا زرین

چند شعر از علیرضا زرین

من و توعشق رازی است میان من و تومرهمی هست به جان من و توبهتر آن است که پنهان نکنیممهربانی که نهان من وتوگریه و خنده چه فرقی داردشادمان است جهان من و توگرچه شیراز نبودم، دانمخواجه ای هست ضمان من و توحاسدان عشق ندانند که…
ادامه مطلب ...

شاملو و آیدا در آینه‌ی خاطراتم

خوشبختی من در آن است که خیلی زود با شعر احمد شاملو آشنا شدم، والبته حتی پیشتر از او با نیما یوشیج.   من در کلاس پنجم دبستان هدایت کرمانشاه، در سال 1343 نیما یوشیج را درماهنامه ی دیواری ام معرفی کردم همراه با یک نقاشی از چهره ی او و شعر "آی…
ادامه مطلب ...