In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

عملیات، ضد تروریستی، جمهوری آذربایجان، شهرگان، شهروند بی سی

عملیات ضد تروریستی در جمهوری آذربایجان چندین کشته بر جای نهاد

وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان می گوید روز جمعه، طی چند عملیات ضد تروریستی در شهرهای گنجه، باکو، سومقاییت و چندین شهر در مناطق شمال و شمالغرب این کشور، نیروهای امنیتی آذربایجان موفق به از بین بردن یک شبکه تروریستی شده است.در درگیری…
ادامه مطلب ...