آشیان / برچسب آرشیوها:  عنایت فانی، تونی بن، سوسیالیست، بریتانیا، شهرگان، بی بی سی

برچسب آرشیوها:  عنایت فانی، تونی بن، سوسیالیست، بریتانیا، شهرگان، بی بی سی

گفت و گوی عنایت فانی با تونی بن در برنامه به عبارت دیگر

تونی بن  (Tony Benn)، یکی از قدیمی ترین و معروف ترین و ثابت قدم ترین سوسیالیست های بریتانیایی است که در سن 86 سالگی هنوز یکی از فعال ترین مبارزان راه صلح و عدالت اجتماعی است.  او که در جوانی عطای عنوان موروثی لردی را به لقایش بخشید و نمایندگی …

بیشتر بخوانید