آشیان / برچسب آرشیوها:  فحاشی

برچسب آرشیوها:  فحاشی

فحاشی به وزیر علوم در مجلس

فحاشی به وزیر علوم در مجلس: «برو به این مرتیکه […] بگو یا این چند نفر را عزل می‌کند یا با اردنگی از وزارتخانه بیرونش می‌کنم.» هفته‌گذشته آنهایی که گذرشان به مجلس افتاده بود، ناگهان شاهد فحاشی در یکی از راهروهای مجلس بودند. لذا دویدند تا کسی که دارد فحاشی …

بیشتر بخوانید