In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

فرانک فرید، ضرب و شتم، دستگیری

وضعیت وخیم جسمانی فرانک فرید در اثر ضرب و شتم افراد لباس شخصی

بنا به اخبار موثق از تبریز فرانک فرید، فعال حقوق زنان در زمان دستگیری توسط افراد لباس شخصی مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته است. در نتیجه این ضرب و شتم بازوی وی به شدت آسیب دیده و همچنین پرده گوش چپ وی نیز صدمه جدی دیده…
ادامه مطلب ...