آشیان / برچسب آرشیوها:  فرحان نوری

برچسب آرشیوها:  فرحان نوری

لذت در داستان

فرحان نوری: متولد دی ماه ۱۳۶۷، مشهد،‌ فرحان از سال ۱۳۸۵، درگیر ادبیات داستانی می‌شود و سال ۱۳۸۸، با راهنمایی های استاد و برادرش “هادی نوری”، داستان را به طور جدی‌تر با مجموعه بوطیقا (خانه ادبیات داستانی) ادامه می‌دهد. پس از تمرینات مختلف در نوشتن، اولین داستان جدی‌اش – ته …

بیشتر بخوانید