In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

فرشاد وکیلی

دل‌نوشته‌های یک پناهنده

«باز آمد بوی ماه مدرسهبوی بازی های راه مدرسهاز میان کوچه های خستگیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گریزم در پناه مدرسه» نه…نه… شما را به خدا دیگر بس است. با شما هستم،آقا/خانوم…نخوانید. لااقل دیگر دم گوش من نخوانید.نه… نخوانید که چقدر این واژه‌ها…
ادامه مطلب ...