In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

فرهاد آزادپور، تمدید اقامت، اوباما، کاخ سفید، ۴ سال دیگر

تمدید اقامت اوباما در کاخ سفید برای ۴ سال دیگر

امروز اقامت آقای اوباما در کاخ سفید برای ۴ سال دیگر تأیید شد. خوب بعد چی‌…؟ امروز اقامت آقای اوباما در کاخ سفید برای ۴ سال دیگر تأیید شد. این چند سطر خلاصه‌یی است برای حافظه و رجوع بعدی خودم که نیز با برخی‌ از…
ادامه مطلب ...