ادبیات پیشنهاد سردبير شعر گزيده‌ها

چند شعر از حامد بشارتی

شهروند بی‌سی
حامد بشارتی؛ شاعر  مجموعه چاپ شده: “رد پای انارها در برف می‌ماند”  انتشارات فرهنگ ايليا ۱۳۹۱ [email protected]                   ...