آشیان / برچسب آرشیوها:  فرهنگ واژگان جدید، زبان پارسی، آب بازی، طنز، ادبیات، شهرگان،ایران، نوروز، بهار، نیویورک

برچسب آرشیوها:  فرهنگ واژگان جدید، زبان پارسی، آب بازی، طنز، ادبیات، شهرگان،ایران، نوروز، بهار، نیویورک

فرهنگ واژگان جدید زبان پارسی: از آب بازی تا نیویورک!

لغت نامه نوروزی فرهنگ واژگان جدید زبان پارسی: از آب بازی تا نیویورک! دایره واژگان مورد استفاده در ادبیات فارسی، در سال90 هم کمی از سالیان پیش فراخ تر شد. چرا که به تناسب وقایع اتفاقیه در این سال، کلماتی چند به این دایره اضافه شدند. جهت بیکار نبودن در …

بیشتر بخوانید