آشیان / برچسب آرشیوها:  فریده ماشینی، فمنیسم، اسلام، تابوفمنیسم اسلامی

برچسب آرشیوها:  فریده ماشینی، فمنیسم، اسلام، تابوفمنیسم اسلامی

ترکیب فمینیسم و اسلام: شکستن یک تابو در جوامع اسلامی

بحث «فمینیسم اسلامی» و ترکیب این دو واژه با یکدیگر، تاکنون موافقان و مخالفان بسیاری در جنبش زنان را به اظهار نظر واداشته است. برخی بر این تصورند که افزودن پسوند «اسلام» به «فمینیسم» و ترکیب این دو واژه با یکدیگر و استخراج «فمینیسم اسلامی»، شاید نتواند بر هیچ یک …

بیشتر بخوانید