In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

فضاسازی خبری، مرگ، نهال سحابی، علی ثابتی

درباره فضاسازی خبری و رسانه‌ای پیرامون مرگ نهال سحابی

نوشته علی ثابتی اول اینکه نهال سحابی برای من و جمعی دیگر از دوستان مشترک مان یک پروفایل فیسبوکی نبود، دوست بود، همدم بود، همقدم بود، و طبعاً مرگ نا به هنگام او برای ما ضایعه‌ای معادل از دست دادن یک…
ادامه مطلب ...