آشیان / برچسب آرشیوها:  فلور طالبی، شاهنامه، فردوسی، محمد محمدعلی، حجامتگر شیرین

برچسب آرشیوها:  فلور طالبی، شاهنامه، فردوسی، محمد محمدعلی، حجامتگر شیرین

ستاره شناسان و خوابگزاران؟

داستان «حجامتگر شیرین» محمد محمدعلی، دریچه ای تازه بر کار و کنش ستاره شماران و نفوذ آنان در سرنوشت ایران زمین بر من گشود. اندیشیدم که باید به دیدار حکیم توس و شاهنامه اش رفت که استوارترین سند فرهنگی قوم ایرانی است و رد هنرمندی این تاثیرگذاران بی نام و …

بیشتر بخوانید