In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

فیلم اظهارات جعفر توفیقی

فیلم اظهارات جعفر توفیقی در تحصن سال ۸۸ مسجد دانشگاه تهران

فیلم اظهارات جعفر توفیقی در تحصن سال ۸۸ مسجد دانشگاه تهران:در این انتخابات رای مردم به نفع کسانی دستکاری شد که حریم اخلاق و ادب را شکستند. در طول این ۳۰ سال هیچگاه این چنین به مردم توهین نشده بود.سایت نسیم آنلاین می‌نویسد: «این فیلم را با…
ادامه مطلب ...