آشیان / برچسب آرشیوها:  قانون ازدواج

برچسب آرشیوها:  قانون ازدواج

داش آکل و قانون ازدواج سرپرست با فرزندخوانده

«داش آکل مردی سی و پنج ساله، تنومند ولی بدسیما بود. هرکس دفعه اول او را می دید قیافه اش توی ذوق می زد. اما اگر یک مجلس پای صحبت او می نشستند یا حکایت هایی که از دوره زندگی او ورد زبانها بود می شنیدند، آدم را شیفته او …

بیشتر بخوانید