In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

قربان

«دلم روی آب بود  تی جان قربان»

[email protected]فرهاد (آقا فراد مدیر) را برده‌اند و ستاره این چنین «دلش روی آب است». تصور کن آن هنگام را که می‌فهمد نامه‌ها برای کسی دیگر نوشته است. دیوانه می‌شود و سر به بیابان می‌گذارد... چه کسی خطاکار است؟ آقا فراد مدیرکه…
ادامه مطلب ...