آشیان / برچسب آرشیوها:  قطع ارتباط تلفنی، خانواده کبودوند، محمد صدیق کبودوند، شهرگان، ایران، کردستان

برچسب آرشیوها:  قطع ارتباط تلفنی، خانواده کبودوند، محمد صدیق کبودوند، شهرگان، ایران، کردستان

قطع ارتباط تلفنی خانواده کبودوند با جهان خارج

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان: تلفن منزل و همراه همسر محمد صدیق کبودوند برای جلوگیری از مصاحبه وی با رسانه‌ها قطع شده است. از دیشب در تماس با منزل محمد صدیق کبودند در تهران پاسخ «مشترک مورد نظر مجوز برقراری این ارتباط را ندارد» شنیده میشود و همچنین در …

بیشتر بخوانید