In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

لباس شخصی، چماقدار، بدهکار بزرگ، بانکی است

لباس شخصی چماقدار، بدهکار بزرگ بانکی است

افشاگری درباره یک مفسد اقتصادیسایت اینترنتی بازتاب با انتشار اسنادی به افشای هویت یکی از رانت خواران اقتصادی پرداخت.این فرد، سید حسن میرکاظمی، معروف به حسن رعیت است که بر اساس گزارش بازتاب از بدهکاران بزرگ بانکی است.اما آنچه که در…
ادامه مطلب ...