آشیان / برچسب آرشیوها:  لیوسیندا مارشال، فرانک فرید، نظامی گری، زنان، زنان افغان

برچسب آرشیوها:  لیوسیندا مارشال، فرانک فرید، نظامی گری، زنان، زنان افغان

نظامی گری و خشونت علیه زنان دو روی سکه “دیگری سازی”

  برگردان: فرانک فرید  از آغاز به كار "شبكه فمینیستی صلح" در سال 2001، من درباره  میلیتاریسم و خشونت علیه زنان بارها و بارها نوشته و یا سخنرانی كرده ام. مشكلات زیادی که در آن سالها شاهدش بوده ام حتی حادتر هم  شده اند و درپرداختن به این فجایع بهبود …

بیشتر بخوانید