In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

محمدصادق شهبازی

آقای جلیلی! نظر شما درباره حمله دیروز به روحانی و این عکس چیست؟

آنچه مورد انتظار است این که این جریان و حامیان آنها ، آنقدر شفافیت و شجاعت داشته باشند که با تابلوی خودشان سخن بگویند و از نام مردم ، دانشجو ، بسیج و نظایر آن ، به نفع خود سوء استفاده نکنند.عصرایران - روز گذشته در حاشیه استقبال…
ادامه مطلب ...