آشیان / برچسب آرشیوها:  محمد علی حسن لو

برچسب آرشیوها:  محمد علی حسن لو

عشق و نابرابری در موقعیت تراژیک

“تعمیر با جراحت‌های اضافه” سومین مجموعه شعر محمد علی حسن لو است. در دو کتاب قبل، یک دقیقه سکوت و گنجشکی با حنجره‌ی زخمی، شعر ها برآمده از زیست جهان شاعر بود.  شعرهایی که واکنش عاطفی را با رمانتیسم شخصی ترکیب می‌کرد. کلماتی چون آزادی، عشق، صلح، وطن و… بیشتر …

بیشتر بخوانید