آشیان / برچسب آرشیوها:  محمد علی کامفیروزی

برچسب آرشیوها:  محمد علی کامفیروزی

محدودیت‌های برخی مسئولین سابق نظام، غیرقانونی است

محمد علی کام‌فیروزی دانشجوی دکتری حقوق جزای دانشگاه تهران در دیدار دانشجویان با خامنه‌ای: محدودیت‌های برخی مسئولین سابق نظام، مستنداً به اصول 20، 36، 37 و 39 قانون اساسی، غیرقانونی است شهرگان: متن سخنان محمد علی کامفیروزی دانشجوی دکتری حقوق جزای دانشگاه تهران در دیدار دانشجویان با خامنه‌ای به نقل از …

بیشتر بخوانید