In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

محمودرضا خاوری، منزل، سه ميليون دلاری، دختر، پرندیس

محمودرضا خاوری منزل سه ميليون دلاری خود را به بهای دو دلار فروخت

خسرو شميرانی - هفته - ۳ نوامبر۲۰۱۱ ـ طبق اطلاعات رسيده به «هفتــــه» آقای محمودرضا خاوری، رئيس مستعفی بانک ملی ايران که در ايران به دست داشتن در اختلاس ۳ ميليارد دلاری متهم شده‌ است، يکی از ساختمان‌های خود در…
ادامه مطلب ...