آشیان / برچسب آرشیوها:  محکومیت، ترور متخصصان علمی و فنی، ایران

برچسب آرشیوها:  محکومیت، ترور متخصصان علمی و فنی، ایران

محکومیت ترور متخصصان علمی و فنی ایران

گروهی از محققان٬ دانشگاهیان٬ روزنامه نگاران٬ و كوشندگان حقوق بشر و زنان ترور متخصصان علمی و فنی ایران را محكوم می كنند.  متن این بیانیه را می‌خوانید:  در روز ۱۲ ژانویه ۲۰۱۲ بمبی كه به ماشین یكی از كارشناسان فنی و تجاری برنامه هسته ای ایران بسته شده بود در …

بیشتر بخوانید