آشیان / برچسب آرشیوها:  مردم به ممیزی نیازی ندارند

برچسب آرشیوها:  مردم به ممیزی نیازی ندارند

سیدعلی صالحی: مردم به ممیزی نیازی ندارند

* اصلاً دولت‌ها چه کار به کار کتاب دارند!؟ دولت‌ها نان و سلامت جامعه را دو دستی بچسبند؛ آنها چه کار به کار کلمه دارند‍؟! عرصه نشر باید آزاد شود. * مردم، داوران نهایی‌اند. آنها که عجله می‌کنند، کنار خواهند رفت. بعد هم ما متری نداریم که معیار کلام باشد. سیدعلی …

بیشتر بخوانید