In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

مرگِ دیگرِ کارولا، رُمان، محمود فلکی، ادبیات، ایران، آلمان، شهرگان، شهروند بی سی، ونکوور، کانادا

مرگِ دیگرِ کارولا

 بخشِ نخستِ رُمانِ «مرگِ دیگرِ کارولا»*1«منتظر اتوبوس بود. در ایستگاه، یك میز بود و سه صندلی. زن و دختری سه-‌ چهار ساله پشت میزی چهارگوش یا گِرد، درست به یاد نمی‌آورد، در صندلی‌ها فرو رفته بودند. در دستِ زن لیوانی بود با مایعی سرخ‌رنگ،…
ادامه مطلب ...