In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

مسئولین جمهوری اسلامی

نامه پر درد من خطاب به کلیۀ مسئولین جمهوری اسلامی از صدر تا ذیل

هر چه می‌گویم به قدر فهم توست / مردم اندر حسرت فهم درستچهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۲چند روز پیش اعلام شد که بیست و هفت نفر در شهرهای مختلف کشور بلازدۀ ما اعدام شدند. ای بسا تا زمانی که شما این نامه را ملاحظه می‌کنید، ارقام اعدامی‌ها بیش از…
ادامه مطلب ...