In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

مسعود حدادی

پنج شعر از مسعود حدادی

مسعود حدادی متولد ۱۳۶۷ در اهواز، دامپزشک است و سردبیر نشریه‌ی ادبی دانشجویی جمعه که پس از شش شماره تعلیق شد. او همچنین دبیر مستعفی کانون ادبی و نماینده دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه شهید چمران اهواز محسوب می‌شود. در سال ٨٨ به…
ادامه مطلب ...