In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

مسعود درویشی

چند شعر از مسعود درویشی

۱ دست داری در ناباوری دستی که اشک را پاک می‌کند. دست داری در توهّم دستی که ماه را به پنجره نزدیک می‌کند. تو را بارها در رم‌کردن اسبی با شمایل خودم دیده ‌ام که تخیل شاعرانه‌اش به تصوّر مادیانی دور، قد نمی‌دهد. ۲ زور بازوی کوه،…
ادامه مطلب ...