In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

معيار جديد شورای نگهبان، ارائه برنامه کانديداها

تصويب معيار جديد شورای نگهبان: ارائه برنامه کانديداها

سخنگوی شورای نگهبان از تائيد پيشنهاد ارائه برنامه از سوی کانديداهای رياست جمهوری توسط هيات نظارت مرکزی خبر داد و گفت: "در مورد برخی از کانديداهايی که در احراز صلاحيتشان ترديد داريم دعوت می شوند تا برنامه شان را ارائه دهند تا به يک نتيجه…
ادامه مطلب ...