آشیان / برچسب آرشیوها:  منوچهر رضابیگی، آخوندک، راهبک

برچسب آرشیوها:  منوچهر رضابیگی، آخوندک، راهبک

آخوندک *

چشم های گرد مانده اش بازتاب ِ تحیر ِعقل در راز ِ خلقت اشیاست … این طور نیست آقای حشره شناس ؟! بالبرگ های اندام پوشش تقلید ِ ماهرانه ی بال ِ سبز ِ فرشته هاست … این طور نیست آقای حشره شناس ؟! و دست های به آسمان رفته …

بیشتر بخوانید