آشیان / برچسب آرشیوها:  مهدی امیریان

برچسب آرشیوها:  مهدی امیریان

مهدی امیریان: از تقاضای اعدام موسوی و کروبی تا دیدار با جعفر توفیقی

مهدی امیریان که روزی در مقام “سخنگوی ﻛﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاهی دﻓﺘﺮ ﺗﺤﻜﯿﻢ وﺣﺪت” آقایان موسوی و کروبی را “مفسد فی الارض” خوانده و خواستار اشد مجازات آنان شده بود، چندی است که با تغییر مواضع و دیدار با نیروهای اصلاح طلب درصدد تداوم تصرف  انجمن های اسلامی توسط طیف غیرقانونی شیراز دفتر …

بیشتر بخوانید